ساخت قالب های وکیوم (CNC)

صنایع بسته بندی و وکیوم فرمینگ سرافرازان در زمینه ساخت قالب های وکیوم (CNC) آلومینیومی برای هر نوع قطعه، محصول یا بسته بندی وکیوم قادر به ارائه خدمات می باشد.

در ادامه چند نمونه از قالب‌های تولید شده توسط وکیوم فرمینگ سرافرازان را مشاهده نمایید.

آخرین نمونه های قالب وکیوم فرمینگ