تولید جعبه های طلقی

صنایع بسته بندی و وکیوم فرمینگ سرافرازان در زمینه تولید انواع جعبه های طلقی در سایزها و طرح های مختلف قادر به ارائه خدمات می باشد.

در ادامه چند نمونه محصولات تولید شده توسط بسته بندی وکیوم فرمینگ سرافرازان را مشاهده نمایید.

آخرین نمونه های جعبه طلقی