صنایع بسته بندی و وکیوم فرمینگ سرافرازان در زمینه فروش ورق ها و شیت های پی وی سی جهت بسته بندی وکیوم قادر به ارائه خدمات می باشد.

آخرین نمونه های فیلم پی وی سی